ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Petr Návrat, MRTPI in
managing partner

Petr se po letech práce na mezinárodních rozvojových projektech vrátil do Prahy. Přivezl si s sebou zkušenosti s revitalizací měst, strategickým plánováním a nastavováním participačních plánovacích procesů.

navrat@onplanlab.com
Olga Škochová in
head of cultural planning

Olga je průkopnicí kulturního plánování měst v České republice se zkušenostmi od Plzně po Brno a zpět. Není kreativního odvětví, které by v její rodině nebylo zastoupeno. I díky tomu ví, jak kreativce vést a inspirovat. 

skochova@onplanlab.com
Do Young Oh in
co-founder, head of research

Do Young je spoluzakladatelem ONplanu a zároveň držitelem titulu PhD v regionálním a městském plánování na London School of Economics, kde nyní učí. Při hledání nejlepších řešení pro váš projekt bude rád trávit noci v londýnských knihovnách.

dyoh@onplanlab.com
Karolína Koupalová
senior planner

I když je Karolína krajinářská architektka, za 20 let své kariéry strávila nejvíce času pořizováním územně plánovací dokumentace. Ve stavebním zákoně se vyzná stejně dobře jako v herbáři. 

koupalova@onplanlab.com
Zbyněk Sperat
senior mobility & transport planner

Zbyněk vystudoval ČVUT a věnuje se dopravě. Zajímá se o cyklistickou dopravu ve městech, kterou se snaží podporovat s využitím zkušeností z Nizozemska. Vidět ho za volantem je vzácnost.

zbynek.sperat@gmail.com
Barbora Grísová
junior planner

Bára je čerstvou absolventkou architektury na FA ČVUT, kde se věnovala územnímu plánování. V roce 2019 strávila semestr na Technické univerzitě v Lublani. Jakožto nadšená cyklistka se především zajímá o projekty zelené infrastruktury a udržitelné mobility ve městech.

grisova@onplanlab.com
Dorotea Dlesková
junior planner

Dorotka vystudovala krajinářskou architekturu na ČZU v Praze, dva semestry strávila na švédské univerzitě SLU v Alnarp. Zajímá se o krajinu, její vývoj v návaznosti na lidskou činnost a citlivé možnosti revitalizace drobného i většího rozsahu. Ráda pracuje v InDesignu a je skvělou organizátorkou ONplan večírků!

cimburova@onplanlab.com
Jan Martin
junior planner

Honza je studentem magisterského oboru prostorové plánování na FŽP ČZU. Zajímá se o dopravu, moderní technologie, ale i o historii a ekologii. Také má rád cestování a dokumentární filmy.  

martin@onplanlab.com
Robert Youssef in
junior planner

Robert pochází z oblasti architektury a urbanistických technologií a zaměřuje se na data-driven řešení pro plánování a rozvoj měst. Je velmi motivován zapojit se do projektů, které pomáhají jeho rodné zemi Ukrajině regenerovat sídla a posilovat postavení místních společenství.

youssef@onplanlab.com
Laura Pavlíková
junior cultural planner

Laura vystudovala sociologii a následně veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Je milovnicí kultury ve všech jejích podobách a nejvíce ji naplňuje, když může prostřednictvím strategického a kulturního plánování zlepšovat podmínky pro umělce a jejich tvorbu. Sama se věnuje fotografii a hlavu si čistí repasováním starého nábytku.

pavlikova@onplanlab.com
Fausto Prezioso
new business development | urban planning and city design

Fausto studoval architekturu v Turíně (Politecnico di Torino) a na Institutu Architektury v Praze. Získal společný magisterský titul v oboru urbanistických studií "4Cities", který se konal ve čtyřech evropských zemích. Momentálně sídlí v České republice, profesní zkušenosti získal ve Švédsku, Španělsku a Itálii. Zajímá se o urbanismus, městskou kulturu a sociální geografii.

prezioso@onplanlab.com
Markéta Čiháková
data analyst

Markéta vystudovala regionální rozvoj a veřejnou správu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a bezpečnostně právní studia na PAČR. Má zkušenosti ze státní správy a korporátního prostředí a v ONplanu pracuje s drobnou přestávkou již od roku 2014. Baví ji vizualizovat data a hledat v nich souvislosti. Ve volném čase hraje pozemní hokej a učí děti plavat.

cihakova@onplanlab.com
Alžběta Žabová
junior cultural planner

Alžběta vystudovala architekturu na UMRUM, absolvovala stáže v Jeruzalémě a v Berlíně. Kromě fyzické podoby měst a krajiny ji zajímá také kulturní obsah míst a komunitní život. Věnuje se také kulturní publicistice na Českém rozhlase Vltava. Ve své práci se snaží naslouchat a dávat hlas lidem, kteří nejsou slyšet. Je spoluautorkou podcastu Mluvící objekty o architektuře a společenských fenoménech 90. let.

zabova@onplanlab.com
Zde můžeš být i ty
hledáme nové členy týmu

Zašli nám svoje CV na e-mail níže a přidej se k ONplan týmu.

info@onplanlab.com

Někteří z našich klientů

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.