Participace

Petr Návrat, MRTPI

Petr Návrat, MRTPI

Poradenství zda a jak participovat

Zapojení veřejnosti do rozhodování může mít mnoho výhod, ale i rizik. Ne vždy se jedná o vhodný nástroj při rozvoji města. S našimi klienty dle konkrétního projektu připravíme argumenty pro rozhodnutí, zda participovat či nikoliv a následně pomůžeme využít pozitiva participace a provedeme je úskalími. 

Příprava zadání participačního procesu

Stanovíme jasný rozsah a specifické cíle participace, tak aby pro Vás měla participace co nejvyšší efekt.

Uspořádání participačního procesu na klíč

V roli projektového manažera jménem zadavatele odřídíme celý participační proces dle vlastní metodiky. Při řízení participačního procesu dbáme především na respektování kontextu, kompletní zmapováním aktérů a vybrání nejvhodnějšího nástroje zapojení jednotlivých skupin veřejnosti v návaznosti na rozpočet.

Školení v participaci

Patří-li participace ve vašem městě či organizaci ke každodenním úkonům, pak pro vás připravíme sadu školení šitých na míru, tak abyste věděli, jak se rozhodnout, kdy participovat a kdy ne a jaký nástroj v konkrétních situacích zvolit.

Zapojení veřejnosti do strategického plánování

Každou strategii směřujeme ke zlepšení života lidí, pro které je dělána. Z toho důvodu je klíčové, aby již od začátku každého procesu strategického plánování byli tito lidé zapojeni a aby fungovala obousměrná komunikace.

Zapojení veřejnosti do revitalizace veřejných prostranství

Stejně jako máme rádi, aby každý hrnek či kniha byla v našem soukromém prostoru na svém místě, stejně tak se musíme dbát o rozvoj prostoru veřejného. Proto dbáme na aktivní zapojení obyvatel, kteří po dokončení úprav veřejná prostranství obývají.

Zapojení hlavních aktérů území do tvorby zadání urbanistické soutěže

Při tvorbě zadání, zapojíme všechny příhodné aktéry, abychom získali co nejlepší znalost území, která zajistí co nejlepší výsledek soutěže pro zadavatele a maximální vhled do kontextu území i inspiraci pro soutěžící.

Kontaktujte
Petr Návrat, MRTPI

Petr Návrat, MRTPI

managing partner
navrat@onplanlab.com +420 608 705 405

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.