UDRŽITELNÉ
ČTVRTI PRO
21. STOLETÍ

“Kniha je osobním průvodcem pro všechny, kteří chtějí mít vliv na rozvoj nových čtvrtí v našich rostoucích městech.” Klikněte na karty pro více informací!

1
OTEVŘENÉ MĚSTO
2
ZAPOJENÍ HLAVNÍCH AKTÉRŮ A VEŘEJNOSTI
3
ROZVOJ BROWNFIELDŮ, NIKOLIV ZELENÉ LOUKY
4
EFEKTIVNĚ NASTAVENÝ PROCES ROZVOJE ÚZEMÍ
5
DESIGN MANUÁL ÚZEMÍ
6
AKTIVACE PARTERU A STŘECH BUDOV
7
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A PROPOJENÍ
8
MULTIMODÁLNÍ MĚSTSKÁ MOBILITA
9
MÍSTO PRO BYDLENÍ I PRÁCI
10
DOSTUPNÉ BYDLENÍ A STAVEBNÍ KOLEKTIVY
11
KULTURNĚ-HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
12
DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ V OBLASTI UDRŽITELNOSTI

Nové čtvrti by měly reagovat nejen na potřebu zajistit bydlení rostoucímu počtu obyvatel hlavního města, ale rovněž by měly nabídnout pracovní příležitosti, občanskou a veřejnou vybavenost a kvalitní urbanismus takový, který upevňuje společenské vazby a posiluje lidskou soudržnost.

Díky rozmanité typologii bytů a různým formám vlastnictví s dostatečným podílem nájemního bydlení by nové čtvrti měly umožnit pestré sociální složení obyvatel.
Vzhledem ke klimatické krizi je žádoucí, aby nová výstavba byla co nejblíž uhlíkové neutralitě jak ve spotřebě energií, tak i v městské mobilitě.

Své cíle známe. Víme ale také, jak naši vizi uskutečnit?

Tato publikace vznikla z podnětu Jaromíra Haince, ředitele Sekce rozvoje města v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Principy urbanistického navrhování zpracovali Kees ChristiaanseGyler Mydyti z KCAP.
Petr NávratBarbora Grísová z plánovací kanceláře ONplan vypracovali celkovou koncepci publikace a vedli její přípravu, při níž uvedli mezinárodní znalosti do souvislostí s místními zkušenostmi.

Stáhnout knihu