Pomáháme městům a kulturně vzdělávacím institucím rozvíjet potenciál tam, kde jej nevidí.

Hledání vize pro Mlýnský ostrov

Pardubice
Revitalizace území

Vize Palmovka 2030

Městská část Praha 8
Revitalizace území

Strategie rozvoje VKCB

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
kulturní plánování

Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic

Pardubice
Strategické plánování kulturní plánování

Všechny projekty

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií
rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně
vzdělávacím organizacím.

Petr Návrat
jednatel společnosti
Olga Škochová
kulturní plánování a kulturní politika
Ivana Vaňková
projektová manažerka
Do Young Oh
jednatel společnosti
Karolína Koupalová
projektový manažer
Eva Dubcová
asistentka plánovacích procesů
Zde můžeš být ty
hledáme nové členy týmu
Více o nás v týmu