Pomáháme městům a kulturně vzdělávacím institucím rozvíjet potenciál tam, kde jej nevidí.

Náš přístup

Plánujeme rozvoj měst a obcí se snahou zapojit co nejvíce aktérů, kteří s městem dýchají.


Víme jak oživit místa poznamenána svojí minulostí. Tvoříme dlouhodobé ekonomické a společenské hodnoty.

Hledáme příležitosti, díky kterým může vaše organizace naplno rozvíjet svou společenskou roli.

Jak to děláme

Nasloucháme Vašim potřebám, pomáháme vám vytvořit zadání. 

Podrobně prozkoumáme identitu místa a vyhodnotíme, kde dříme jejich největší potenciál.

Čísla vždy neřeknou vše, proto se ptáme všech, kteří májí co říct.

Navrhneme proces, jak nalézt řešení vašich problémů.

Do hledání řešení zapojujeme nejen klienta ale i klíčové partnery a budoucí uživatele. Vytváříme partnerství. 

Společně tak naplánujeme ideální řešení pro rozvoj Vašeho města, místa nebo organizace.

Vizi rozvoje komunikujeme, budujeme podporu pro její realizaci. 

Naše zkušenosti sdílíme, budujeme kapacity pro váš rozvoj.

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.