ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Petr Návrat in
managing partner

Petr se po letech práce na mezinárodních rozvojových projektech vrátil do Prahy. Přivezl si s sebou zkušenosti s revitalizací měst, strategickým plánováním a nastavováním participačních plánovacích procesů.

navrat@onplanlab.com
Ivana Vaňková in
head of participation

Iva se celou svou profesní kariéru zabývá otázkou jak rozvojové projekty dovést do úspěšného konce při zapojení veřejnosti a dalších hráčů, kteří si umějí nahrávat.

vankova@onplanlab.com
Karolína Koupalová
senior planner

I když je Karolína krajinářská architektka, za 20 let své kariéry strávila nejvíce času pořizováním územně plánovací dokumentace. Ve stavebním zákoně se vyzná stejně dobře jako v herbáři. 

koupalova@onplanlab.com
Daniel Cohn
planning assistant - cultural planning
cohn@onplanlab.com

Někteří z našich klientů

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.