ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Petr Návrat, MRTPI in
managing partner

Petr se po letech práce na mezinárodních rozvojových projektech vrátil do Prahy. Přivezl si s sebou zkušenosti s revitalizací měst, strategickým plánováním a nastavováním participačních plánovacích procesů.

navrat@onplanlab.com
Olga Škochová in
head of cultural planning

Olga je průkopnicí kulturního plánování měst v České republice se zkušenostmi od Plzně po Brno a zpět. Není kreativního odvětví, které by v její rodině nebylo zastoupeno. I díky tomu ví, jak kreativce vést a inspirovat. 

skochova@onplanlab.com
Do Young Oh in
co-founder, head of research

Do Young je spoluzakladatelem ONplanu a zároveň držitelem titulu PhD v regionálním a městském plánování na London School of Economics, kde nyní učí. Při hledání nejlepších řešení pro váš projekt bude rád trávit noci v londýnských knihovnách.

dyoh@onplanlab.com
Karolína Koupalová
senior planner

I když je Karolína krajinářská architektka, za 20 let své kariéry strávila nejvíce času pořizováním územně plánovací dokumentace. Ve stavebním zákoně se vyzná stejně dobře jako v herbáři. 

koupalova@onplanlab.com
Zbyněk Sperat
senior mobility & transport planner

Zbyněk vystudoval ČVUT a věnuje se dopravě. Zajímá se o cyklistickou dopravu ve městech, kterou se snaží podporovat s využitím zkušeností z Nizozemska. Vidět ho za volantem je vzácnost.

zbynek.sperat@gmail.com
Barbora Grísová
junior planner

Bára je čerstvou absolventkou architektury na FA ČVUT, kde se věnovala územnímu plánování. V roce 2019 strávila semestr na Technické univerzitě v Lublani. Jakožto nadšená cyklistka se především zajímá o projekty zelené infrastruktury a udržitelné mobility ve městech.

grisova@onplanlab.com
Laura Pavlíková
junior cultural planner

Laura vystudovala sociologii a následně veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Je milovnicí kultury ve všech jejích podobách a nejvíce ji naplňuje, když může prostřednictvím strategického a kulturního plánování zlepšovat podmínky pro umělce a jejich tvorbu. Sama se věnuje fotografii a hlavu si čistí repasováním starého nábytku.

pavlikova@onplanlab.com
Ivana Vaňková in
head of participation

Iva se celou svou profesní kariéru zabývá otázkou jak rozvojové projekty dovést do úspěšného konce při zapojení veřejnosti a dalších hráčů, kteří si umějí nahrávat.

vankova@onplanlab.com
Louise Nebelsztein
junior planner

Louise je architektka, která věří v roli architektury, urbanismu a plánování při řešení současných výzev měst a ochrany krajiny.

nebelsztein@onplanlab.com
Daniel Cohn
planning assistant - cultural planning
cohn@onplanlab.com
Benedikt Straňák
planner assistant

Někteří z našich klientů

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.