Revitalizace částí měst

Karolína Koupalová

Karolína Koupalová

Příprava zadání a uspořádání urbanistické soutěže

Díky odborné přípravě a následné realizaci urbanistického workshopu nacházíme nejen ta nejinspirativnější budoucí řešení, ale rovněž představujeme veřejnosti hmatatelné návrhy jakým směrem se území může vyvíjet. 

Zjišťování zájmu investorů

Rozvoj částí měst je tažen primárně soukromým kapitálem. Z toho důvodu pro zadavatele zjišťujeme zájmy soukromých investorů o investici do příslušného území.

Zjištění deficitů vybavenosti

Během procesu revitalizace částí měst považujeme za důležité vyhodnotit dostupnost a vybavenost příslušného území, tak abychom lépe určili budoucí využití.

Studie finanční proveditelnosti revitalizace

Námi vytvořená studie finanční proveditelnosti tvoří základní podklad pro budoucí rozhodnutí, zda do rozvoje území investovat, či nikoliv.

Příprava rámcové koncepce revitalizace

Koncepcí umožňujeme klientům přehledně prezentovat hlavní cíle revitalizace daného místa a definovat nástroje, kterými má být revitalizace prováděna.

Projektové řízení procesu revitalizace

Pomáháme internímu týmu města s nastavením projektu a následným řízením procesů revitalizace, ať již skrze pravidelné workshopy, či pravidelnou online zpětnou vazbou v průběhu celého procesu.

Realizace komunikační kampaně revitalizace

Sebelepší koncepce se neobejde bez srozumitelné komunikační kampaně. Z toho důvodu navrhujeme pro klienty přípravu kampaně od návrhu budoucího webu po facilitaci veřejných workshopů a akcí.

Kontaktujte
Karolína Koupalová

Karolína Koupalová

senior planner
koupalova@onplanlab.com +420 123 456 789

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.