Umělecká soutěž: Pomník generála Kutlvašra v Nuselském pivovaru

Umělecká soutěž: Pomník generála Kutlvašra v Nuselském pivovaru

Generál Karel Kutlvašr byl československý legionář, který v květnu 1945 velel Pražskému povstání. Po únoru 1948 se stal obětí komunistického režimu a byl uvězněn. Při amnestii v roce 1960 byl propuštěn. Na sklonku svého života pracoval jako hlídač a noční vrátný v Nuselském pivovaru.

Odkaz i hrdinství generála Karla Kutlvašra má připomenout pomník, který bude umístěn ve veřejném prostoru nově vznikající rezidenční čtvrti Nuselský pivovar. Podoba a nejvhodnější návrh památníku generála Karla Kutlvašra bude hledána v umělecké soutěži.

Dílo bude navrženo na míru vybranému prostoru a bude respektovat a navazovat na urbanistický a architektonický návrh Nuselského pivovaru. Dílo bude mít trvalou podobu a bude navrženo tak, aby dlouhodobě odolávalo povětrnostním podmínkám a nevyžadovalo nadstandartní nároky na údržbu.

Dotazy mohou zájemci o účast podávat dle kapitoly 3.1.2 Soutěžních podmínek na e-mailovou adresu: dotazy@kutlvasr.onplanlab.com.


Soutěž

Soutěž bude dvoufázová. V 1. fázi může svůj koncept pomníku předložit každý, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách. Z předložených konceptů porota vybere maximálně 7, jejichž autoři rozpracují ve 2. fázi své koncepty do podrobnějšího návrhu. Návrhy 2. fáze soutěže představí jejich autoři na soutěžním workshopu. Následně vybere porota vítěze soutěže.


Zadavatel

Zadavatelem soutěže je společnost Rezidence Nusle s.r.o. ze společnosti Penta Real Estate. Penta Real Estate revitalizuje areál bývalého Nuselského pivovaru, ve kterém vzniknou nejen nové byty, ale i veřejná prostranství, obchodní pasáž a náměstí s občanskou vybaveností, jehož součástí bude i pomník generála Karla Kutlvašra. Soutěž byla připravována ve spolupráci s městskou částí Praha 4 a Galerií hlavního města Prahy.


Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost ONplan lab s.r.o.


Předběžný harmonogram soutěže

1. fáze soutěže Vyhlášení soutěže 5. 2. 2024
Prohlídka řešeného území 22. 2. 2024
2. fáze soutěže Odevzdání konceptů návrhu pomníku generála Karla Kutlvašra do 18. 4. 2024, 17:00
Hodnotící jednání poroty a výběr maximálně 7 konceptů, jejichž autoři postoupí do 2. fáze soutěže 22.–23. 4. 2024
Odevzdání návrhů pomníku generála Karla Kutlvašra do 17. 6. 2024, 17:00
Soutěžní workshop, na kterém autoři představí své návrhy a porota vybere vítěze soutěže. 20. 6. 2024
Výstava Výstava soutěžních návrhů do 3 měsíců od ukončení soutěže


Porota

Nezávislá část poroty
Řádní členové Náhradníci
Marie Foltýnová
kurátorka, Galerie hlavního města Prahy
Jiří Ptáček
kunsthistorik a kurátor
Tomáš Džadoň
sochař
Linda Obršálová
architektka
Osamu Okamura
architekt a pedagog
Ondřej Horák
kurátor
Závislá část poroty
Řádní členové Náhradníci
Michal Hroza
hlavní město Praha
Petr T. Opletal
městská část Praha 4
David Musil
Penta Real Estate
Petr Palička
Penta Real Estate
Martina Chisholm
architektka, CMC Architects
Rudolf Vacek
Penta Real Estate
Jan Tesárek
architekt, CMC Architects


Odborníci poroty

Pro potřeby poroty budou soutěžní návrhy posuzovat i odborníci soutěže:

Martin Špičák, IPR Praha
Pavel Švec, člen rodiny generála Karla Kutlvašra
Eduard Stehlík, vojenský historik, ředitel památníku Lidice


Odměny

Účastníci, kteří postoupí do 2. fáze soutěže a odprezentují svůj návrh na soutěžním workshopu, obdrží odměnu ve výši 85 000 Kč.

S vítězem soutěže bude zadavatel jednat o realizaci jeho díla.


Veřejná debata

5. prosince 2023 proběhla v Domě U Kamenného zvonu veřejná debata. Jejím cílem bylo diskutovat téma soutěže, role pomníků ve veřejném prostranství a především jaké momenty a podoby hrdinství ze života generála Karla Kutlvašra bychom si měli připomínat. Na základě debaty bylo formulováno zadání a téma soutěže.


Kontakt

Dotazy účastníků soutěže: 
dotazy@kutlvasr.onplanlab.com

Mediální dotazy:
Dorotea Dlesková, ONplan
dleskova@onplanlab.com
+420 608 694 909


ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.