Krajské strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví – co neopomenout?

Olga Škochová

Olga Škochová

8. 9. 2022
kulturní plánování

Příprava krajské strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví zatím není běžnou praxí. Kultura a kulturní dědictví jsou většinou zapracovány ve strategickém plánu kraje a jsou součástí strategie rozvoje cestovního ruchu. Rozvoj kulturních a kreativních odvětví je zatím jen v některých regionech explicitní součástí rozvojových vizí místní ekonomiky. V případě rozvoje kulturního dědictví se kraje běžně věnují intenzivní komunikaci s obcemi i vlastníky v rámci péče o kulturní dědictví. O situaci kultury v jednotlivých částech regionu však mívají krajské samosprávy podstatně menší povědomí. 

Krajské strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví – co neopomenout?

Optimální příležitostí pro vznik krajské kulturní strategie jsou dotační nástroje pro mapování kulturních a kreativních odvětví a pro přípravu strategií, které právě chystá Ministerstvo kultury.

Co tedy neopomenout při přípravě krajské strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví? V tomto příspěvku shrnujeme hlavní body. 

Co by měl proces přípravy strategie přinést? 

  • Posílit, případně doplnit data o kulturní nabídce, kulturní infrastruktuře a poptávce v regionu jako celku.
  • Zvýšit povědomí o roli kultury a kulturních a kreativních odvětví pro hospodářský a společenský rozvoj kraje.
  • Identifikovat slepá místa na mapě regionu a poukázat na hlavní bariéry rozvoje, které mohou být mnohdy překvapivé.
  • Podpořit kulturní aktéry v budování nových vztahů napříč regionem.
  • Budovat nová partnerství mezi krajem a obcemi na podporu rozvoje místní ekonomiky a kvality života pomocí kultury a kulturních a kreativních odvětví.

  • Přispět k prohlubování spolupráce mezi odbory krajského úřadu, posílit schopnost mezioborového projektového přístupu v tématech rozvoje kultury a památkové péče.  

Kdo by se měl přípravy účastnit?

Strategický proces realizovaný na úrovni celého kraje je vždy příležitostí k budování vztahů napříč regionem a měl by se stát celokrajskou událostí. Strategie má být připravena ve spolupráci s klíčovými hráči včetně soukromých firem působících v kreativních odvětvích a není třeba se bát, že pracovní skupina bude čítat i padesát aktérů z regionu.

Proces by zároveň měl být otevřený a některé z participativních workshopů by měly být přístupné účasti aktérů, kteří projeví spontánní zájem. Možné je také vyjet přímo do regionu a diskutovat s aktéry i v odlehlých místech kraje. 

Koho zapojit na krajském úřadě?

strategie je vhodné promyslet si spolupráci nejen s odborem kultury a památkové péče, ale i s dalšími odbory krajského úřadu.

Velmi zajímavé jsou přesahy kultury do vzdělávání, a to na všech úrovních.

Nová řešení lze také hledat ve spolupráci s kulturními aktéry a kolegy, kteří se věnují sociální problematice v regionu.

K rozvaze o kulturní infrastruktuře v území je třeba přizvat experty na analýzu území a geoinformační systémy.

Úzká komunikace s experty na strategický a ekonomický rozvoj regionu je alfou a omegou pro zapojení kultury, kulturních a kreativních odvětví jako strategického nástroje do rozvoje kraje a místní ekonomiky.

Jako u každé strategie i zde by měl být kladen důraz na proces, nejen na finální výstup. Pokud váš kraj dosud strategii pro kulturu, kreativní odvětví nebo památkovou péči nemá, je dobré začít s malými cíli a na těch postupně stavět. Třeba v další strategii za pět let. 

Autor článku
Olga Škochová

Olga Škochová

head of cultural planning
skochova@onplanlab.com +420 603 173 858

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vracíme místům život.

Zapojujeme veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáháme městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Jsme českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím.